Nieuws

Handig! Één site met alle wapen advertenties

(Bron: Sport-schutter.nl)

De drie belangrijkste websites met advertenties voor vuurwapens, zijn nu gecombineerd in één website.

De volgende websites vuurwapens.net, vuurwapenadvertenties.nl en wapenadvertenties.nl. zijn nu samengevoegd in:

http://advertenties.sport-schutter.nl

 Alle advertenties worden elke 15 minuten ververst vanaf de drie websites. Het kan dus zijn dat er wellicht al een advertentie geplaatst is die nog niet op mijn site staat. Het duurt hooguit maar 15 minuten voordat deze advertentie alsnog op mijn website staat. Wanneer een advertentie verwijderd wordt dan wordt deze ook van mijn website verwijderd. Alle advertenties worden namelijk één maal per dag gecontroleerd of deze nog niet verwijderd zijn.

Er bestaat ook de mogelijkheid, dat je een bericht krijgt via telegram op je telefoon, bij elke nieuwe advertentie die geplaatst wordt.

Voor meer info, lees hier: https://sport-schutter.nl/2020/01/18/handig-een-site-met-alle-wapen-advertenties/

vuwa advertenties

 

Schieten met het sniper geweer Izhmash Tigr Rosjagn

Russisch Wapen sniper geweer semi-automaat Izhmash Tigr Rosjagn in kaliber 7,62x54R met scope  8x42 AM6 Pro

System Dragunov SVD

 

Rechtbank wijst vorderingen Jagersvereniging en KNSA af

(Bron: KNJV)

Vandaag deed de rechtbank Den Haag uitspraak over het kort geding dat beide verenigingen aanspanden inzake de e-screener. De rechter wees alle vorderingen van de Jagersvereniging en de KNSA af. De Jagersvereniging gaat de uitspraak verder bestuderen en zal zich beraden op vervolgstappen.

De Jagersvereniging en de KNSA eisten dat de Staat de e-screener voor alle gebruikers inclusief de eerste aanvragen zou opschorten, dat de Staat alle resultaten van de tot nu toe uitgevoerde e-screener testen zou vernietigen en dat de Staat specifieke nadere informatie over de huidige e-screener zou opleveren ten behoeve van een bodemprocedure om de e-screener definitief afgeschaft te krijgen.

Verrast

De Jagersvereniging is zeer verrast door deze uitspraak: het staat in schril contrast met eerdere uitspraken van rechters in individuele zaken waarbij de Jagersvereniging met succes pleitte voor teruggave van de ingenomen jachtaktes en wapens. Die rechters waren zeer kritisch over de kwaliteit en validiteit van de e-screener. Ook staat de uitspraak haaks op een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag over SyRI, een algoritme dat is bedacht door de overheid om uitkeringsfraude op te sporen. In die kwestie oordeelde de rechtbank dat de Staat in strijd met de Wet handelt door haar beoordeling te baseren op automatische besluitvorming. Daarnaast werd ook geoordeeld dat SyRI in strijd is met de Wet omdat de Staat geen inzicht wil verschaffen in de werking ervan en betrokkenen zich niet kunnen verweren tegen het gebruik daarvan. Wij zien sterke overeenkomsten met het gebruik van SyRI en de e-screener.

De Jagersvereniging gaat de uitspraak verder bestuderen en zal zich beraden op vervolgstappen. Vooruitlopend hierop hebben de Jagersvereniging en de KNSA bij de rechtbank gevraagd om een beoordeling van de e-screener door een panel van deskundigen. Tijdens de hoorzitting heeft de Staat al aangegeven zijn medewerking aan zo’n procedure te willen verlenen.

Jagersvereniging blijft zich inzetten

De Jagersvereniging blijft pal staan voor de belangen van haar leden. Dankzij de voortdurende inspanningen van de Jagersvereniging en de KNSA is de uitvoering van de e-screener al aangepast, werd het gebruik van de e-screener voor bestaande verlofhouders opgeschort en kregen veel gedupeerde leden hun jachtakte terug.

Nog een lichtpunt in de uitspraak is dat de rechter heel duidelijk aangeeft dat automatisch afwijzing op basis van een negatieve score niet is toegestaan. Aanvragers moeten te allen tijde in de gelegenheid worden gesteld tegenbewijs te leveren mocht er besloten zijn dat zij niet geschikt zouden zijn over het beschikken van een vuurwapen.

De Jagersvereniging blijft zich onverminderd inzetten op het gebruik van een evenwichtige screeningsmethode. Ze onderschrijft het doel van een periodieke screening van jachtaktehouders, mits rechtmatig, doelmatig en effectief. De Jagersvereniging is en blijft echter van mening dat de e-screener een niet-werkende oplossing voor een niet-bestaand probleem is.

Officiële uitspraak Rechtbank

‘Kort geding over het gebruik van de e-screener bij de aanvraag van een jachtakte of wapenverlof. Bij de aanvraag van een jachtakte of wapenverlof moet door de Staat met het oog op de veiligheid (onder meer) worden beoordeeld of er reden is om te vrezen dat de aanvrager misbruik zal maken van wapens of munitie. De Staat heeft daartoe het gebruik van een nieuw toetsinstrument ingevoerd, de e-screener. De e-screener is een gedigitaliseerde vragenlijst die er op is gericht om tien risicofactoren te meten, die gezamenlijk een beeld geven van de psychische gesteldheid van een aanvrager. De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging en de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie vorderen in kort geding de Staat te verbieden nog langer gebruik te maken van de e-screener en de verkregen resultaten te vernietigen. Zij voeren daartoe aan dat de e-screener geen deugdelijk middel is.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af. De Staat heeft bij de invoering van de e-screener een zwaarwegend en rechtmatig belang en niet gebleken is dat de e-screener ondeugdelijk is. De vordering tot het verstrekken van afschrift van bescheiden die betrekking hebben op de exacte inhoud en werking van de e-screener wordt eveneens afgewezen. De Staat heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat die stukken vertrouwelijk moeten blijven om te voorkomen dat de werking van de e-screener wordt ondermijnd.’

Lees de uitspraak op de website van de Rechtbank

uitspraken.rechtspraak.nl
 
knjv

Vorderingen KNSA en KNJV over e-screener in kort geding afgewezen

(Bron: KNSA)

Helaas zijn door de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den Haag in kort geding de vorderingen van de KNSA en de KNJV (Jagersvereniging) afgewezen in de procedure over de e-screener die gevoerd is tegen het ministerie van Justitie en Veiligheid. De voorzieningenrechter is, zo leert een eerste lezing van het vonnis, van oordeel dat de door de KNSA en de Jagersvereniging opgebrachte fundamentele bezwaren tegen de e-screener als “invoeringsperikelen” moeten worden gedefinieerd.

Dat is een grote teleurstelling voor de KNSA omdat daarmee de e-screener - een psychologische, computergestuurde test - voor nieuwe aanvragers van een wapenverlof doorgang blijft vinden. Voor de bestaande verlofhouders was de inzet van de e-screener reeds door de minister met twee jaar opgeschort.

Het kort geding en ook de andere acties van de KNSA en van de Jagersvereniging hebben er wel al toe geleid dat zoals gesteld, de e-screener voor twee jaar is stopgezet voor bestaande verlofhouders en dat de politie een nieuwe werkinstructie heeft gekregen omtrent haar handelwijze bij de uitslag van de e-screener. Dat komt er in ieder geval op neer dat de uitslag van de e-screener niet meer als doorslaggevend resultaat mag worden gebruikt en dat, wanneer de e-screener leidt tot weigering van een verlof, er de gebruikelijke zienswijzeprocedures voor de benadeelde worden toegepast.

Het vonnis van de voorzieningenrechter verhindert overigens niet dat voor “nieuwe” verlofaanvragers de mogelijkheid blijft bestaan om (in individuele gevallen) bij de bestuursrechter in rechte op te komen tegen een afwijzing op grond van de uitslag van de e-screener. Wanneer de hiervoor genoemde nieuwe werkinstructie niet wordt nageleefd door de politie, kan daartegen dan ook nog steeds met succes in rechte worden opgekomen.

De KNSA zal zich de komende tijd beraden op een eventueel hoger beroep en/of een bodemprocedure.

Een link naar de uitspraak treft u hier aan: https://uitspraken.rechtspraak.nl

Voor de eerdere berichtgeving hierover, verwijzen wij u naar onze nieuwsberichten van 16 december 2019 en 30 januari 2020: www.knsa.nl/nieuws/archief-2020

knsa

Het verschil tussen MRAD en MOA

(bron: Benélbv)

Als u een richtkijker gaat aanschaffen, dan kunt u kiezen uit meerdere varianten. Zo heeft u de keuze uit een afstelling in MRAD of een afstelling in MOA. Door middel van een van deze afstellingen en uw dradenkruis bepaalt u in een aantal clicks hoeveel correctie er op de hoogte en breedte worden toegepast om het doel goed te raken. Het is dus mogelijk om te werken met zowel een MRAD als een MOA afstelling, echter vragen beide typen een andere manier van rekenen. Hieronder worden twee verschillende soorten uiteengezet en een paar rekenvoorbeelden gegeven.
MRAD

MRAD staat voor milliradiaal (of MIL in het kort), gebaseerd op een radiaal (de eenheid voor een hoek). Een radiaal wordt gedefinieerd als de grootte van een middelpunthoek van een cirkel waarvan de lengte van de boog gelijk is aan de lengte van de straal. Dit type hoekmeting wordt gebruikt om de afstand tot het doelwit en de correctie voor de kogelinslag te berekenen. Bij het rekenen in MRAD wordt gepraat in MIL, hierbij staat 100 yards (91,4m) gelijk aan 1 MIL.

Rekenen in MRAD
100 yards (91,4 m) 1/10 MIL= 0.36" of 0.91 cm
100 yards (91,4 m) 1 MIL= 3.6" of9,14 cm
200 yards (182,8 m) 1/10 MIL= 0.72" of 1.82 cm
200 yards (182,8 m) 1 MIL= 7.2" of 18,28 cm
300 yards (274,3 m) 1/10 MIL= 1.08" of 2,74 cm
300 yards (274,3 m) 1 MIL= 10.8" of 8,00 cm

MOA

MOA staat voor minutes-of-angle, gebaseerd op basis van graden en minuten. Er zit namelijk 360 graden in een cirkel en 60 minuten in een graad voor een totaal van 21.600 graden. Dit type hoekmeting wordt gebruikt om de afstand tot een doelwit en de correctie voor de kogelinslag te berekenen. Veelal worden er berekeningen gedaan met 1 MOA op 100 yards (91.4 meter), echter hoor je met 1.05 MOA op 100 yards te rekenen. Tot circa 100 yards kom je wel weg met de 1 op 100 vergelijking, maar wanneer je schoten over langere afstand gaat nemen zit je er al snel 5% naast en zul je eerder missen.

Rekenen in MOA
100 yards (91,4 m) 1/4 MOA = 0.26" of 0,66 cm
100 yards (91,4 m) 1 MOA = 1.05" of 2,67 cm
200 yards (182,8 m) 1/4 MOA = 2.1" of 1,33 cm
200 yards (182,8 m) 1 MOA = 2.1" of 5,33 cm
300 yards (274,3 m) 1/4 MOA = 0.79" of 2,00 cm
300 yards (274,3 m) 1 MOA = 3.15" of 8,00 cm

 

Verschillen

In principe zijn beide soorten even succesvol en het maakt eigenlijk niet uit voor welke je kiest, het gaat er vooral om hoe goed je het systeem kent. Het heeft er eigenlijk mee te maken hoe je zelf wilt rekenen of hoe jouw collega jagers en/of schutters dit doen. Het is namelijk eenvoudiger als je samen over hetzelfde kunt praten i.p.v. dat je iedere keer moet omrekenen. Een bekend feit is wel: Op het moment dat je bekend bent met MOA, is het eigenlijk weer niet aan te raden om te switchen naar MRAD.

Er zijn een paar verschillen tussen MRAD en MOA, maar onder aan de streep heeft de een geen groot voordeel ten opzichte van de ander. Je kunt wat dat betreft dus geen fout maken in je keuze tussen MOA en MRAD.

 • Een 1/4 MOA afstelling is iets makkelijker af te stellen
 • MRAD is iets eenvoudiger te communiceren met anderen
 • Als je denkt in yards/inches dan is het eenvoudiger om te rekenen met MOA. Reken je in meters/centimeters dan kun je beter kiezen voor MRAD
 • Als je vrienden hebt die al gekozen hebben voor een bepaald type, dan is het handig om hetzelfde systeem te kiezen.
 • 90% van de professionals gebruiken MRAD, maar dit komt ook omdat er meer keuze is in het MRAD systeem.
 • Wat je ook doet, kies voor gelijke turrets/dradenkruizen.

De meest voorkomende instelling is 1/4 MOA of 1/10 MIL. Technisch gezien zijn de 1/4 MOA clicks iets nauwkeuriger dan de 1/10 MIL. Ook zijn de MIL waardes weer iets eenvoudiger te communiceren. Daarnaast zijn de te gebruiken kaarten met MIL eenvoudiger af te lezen omdat deze met slechts 2 getallen worden aangegeven, terwijl de kaarten met MOA met 4 getallen worden aangegeven.

Kiezen?

Als je normaal denkt in meters of centimeters, dan is het eenvoudiger om afstand te berekenen met een MIL (MRAD) systeem. Denk je normaal in yards of inches, dan is MOA een handigere rekenpartner. Als je verder niet aan afstand berekenen gaat doen, dan zijn beide typen even effectief.
Om erachter te komen wat handig is, stel je jezelf deze belangrijke vragen:

 • Hoe communiceer ik mijn clicks met mijn mede jagers/schutters?
 • Welk systeem gebruiken mijn naasten?
 • Met welk systeem ben ik reeds bekend en wil ik gaan rekenen?

Verder kun je de onderstaande vragen ook nog in acht nemen:

 • Als ik moet zeggen hoe ver iets van mij verwijderd is, praat ik dan in meters of yards.
 • Als je moet aangeven hoe breed een doelwit is, praat je dan in centimeters of inches.
 • Staat je afstandmeters ingesteld op meters of yards?
 • Is je kaart in yards of meters.

 Normaal gesproken denk je in yards en inches als je Amerikaan bent, maar dat betekent niet dat je niet voor een MIL instelling kunt gaan. Bijvoorbeeld het leger gebruikt ook vaak het MIL systeem omdat zij ook praten in het metrische systeem.

Meer artikelen...

 1. Verschil First Focal Planes (FFP) en Second Focal Planes (SFP) scopes
 2. Wat heb je nodig om een verenigings verlof WM 5 aan te vragen
 3. Gewijzigde Circulaire wapens en munitie
 4. Update e-screener– Staat der Nederlanden mag burgers niet als proefkonijn gebruiken
 5. De verschillende fasen, betreffende wapen/kaliber voor de beginnende schutter
 6. De verschillende WM formulieren uitgelegd
 7. Update leges 2019 wapen verloven
 8. Een kijkje in de wapenkamer van Defensie Luchtmobiel
 9. Verlenging eindejaarsactie gratis AVRM lidmaatschap in 2020
 10. CWM 2018 en wijziging in RWM
 11. Verenigingswapens SV AVRM voor de beginnende en gevorderde schutter
 12. Van SLA naar sniper
 13. Per 2020 verhoging kosten jachtakte
 14. Meest gebruikte militaire kalibers
 15. E-screener in de media
 16. Afwijzing medegebruik militaire schietbaan Weert / Budel jaar 2020
 17. E-screener: Eerste stap kort geding tegen de Staat een feit
 18. KNSA en KNJV dagvaarden de Staat (+update)
 19. Speciale schiet momenten SV AVRM 2020
 20. E-screener - Rechter geeft jagers gelijk
 21. Schieten met de Bren (Brengun)
 22. Schietagenda SV AVRM 2020
 23. Evaluatie buitenbanen 2019 Budel door Piet Damen
 24. Eerste zitting aanvraag voorlopige voorzieningen een feit (E-screener)
 25. Bindings avond AVRM Zuid
 26. Jager mag jachtakte behouden
 27. Gebreken op schietbanen in Oirschot
 28. Veiligheidsregels in de Schietsport
 29. De 3 fasen voor beginnende sportschutters met verlof
 30. Verboden en Ongewenste wapens in de schietsport
 31. Wapens en munitie meenemen in het vliegtuig
 32. Minister Grapperhaus geeft opdracht om jachtakten en wapens terug te geven
 33. Minister antwoordt op Kamervragen inzake e-screener
 34. Limburgse jagers willen via rechter wapens terug
 35. Jagersvereniging stuurt stukken naar Ministerie
NAAR BOVEN
NAAR BENEDEN

klik voor feedback
OSenseO-Sense
Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Accepteren Weigeren