unfiform

Nieuws SV AVRM

De verschillende fasen, betreffende wapen/kaliber voor de beginnende schutter

(Bron: KNSA)

1) Na een jaar volwaardig lid kan verlof worden aangevraagd voor een klein kaliber pistool/revolver/grendelgeweer/hagelgeweer voor de kleiduivensport.
2) Bij de eerste verlenging van dit verlof kan verlof worden aangevraagd voor een pistool of revolver met een maximum kaliber van 9 mm (of .38) of een groot kaliber grendelgeweer.
3) De schutter die de verlofaanvraag na het eerste lidmaatschapsjaar overslaat, kan als hij 2 jaar volwaardig lid is meteen verlof aanvragen voor de onder 2 genoemde wapens. (dus nog steeds geen semi-automaten)
4) Voor een semiautomatisch geweer (en pistolen met een kaliber groter dan 9 mm) wordt slechts een verlof afgegeven na minimaal drie jaar volwaardig lidmaatschap en de aanvrager reeds een verlof heeft, dat is afgegeven na 1 of 2 jaar lidmaatschap.
5) In het eerste verlofjaar wordt slechts verlof verleend voor één vuurwapen.
6) Bij of na de verlenging van het verlof dat na 1 of 2 jaar lidmaatschap is afgegeven mag verlof worden aangevraagd voor bijschrijving van 4 wapens.
7) Het maximum aantal wapens op een verlof is 5.
8) De schutter die gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de eerste fase over te slaan en na 2 jaar lidmaatschap verlof heeft verkregen voor een pistool 9 mm of een groot kaliber grendelgeweer, kan verlof vragen voor een semiautomatisch geweer, dus bij de eerste verlenging van zijn verlof.
In een ter zake gevoerde beroepsprocedure heeft de minister dat beaamd, ofschoon de Circulaire in dit geval vermeldt dat dit pas kan bij de tweede verlenging.
Bij de invoering van de mogelijkheid om de eerste fase over te slaan en dan al na twee jaar lidmaatschap verlof voor een groot kaliber te kunnen aanvragen is verzuimd de kwestie van eerste en tweede verlenging daarop aan te passen. De rechtsongelijkheid die daardoor ontstond heeft de minister ingezien en hij heeft de schutter in beroep gelijk gegeven.

NAAR BOVEN
NAAR BENEDEN

svavrm

klik voor feedback
OSenseO-Sense
Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Accepteren Weigeren